lend one's aid to sth

  1. Verb birine bir şey için yardımda bulunmak
  2. Verb bir şeye yardım etmek