let down one's hair

  1. Verb bir şeyden dolayı üzülmek
  2. Verb (hanımlar) samimi davranmak