let fall

  1. Verb düşürmek
niyetlerini çıtlatmak Verb
birşeyi laf arasında söylemek Verb
birşeyi bilerek ağzından kaçırmak Verb