niyetlerini çıtlatmak Fiil
birşeyi laf arasında söylemek Fiil
birşeyi bilerek ağzından kaçırmak Fiil