let into

  1. (a) -e ortak/sırdaş olmak, (b) (pencere vb.) aç(ıl)mak, (c) (birisini) ortak etme/karıştırmak/iştirak
    ettirmek, (d) (bir şeyi başka bir şeye) daldırmak/sokmak/batırmak.
bir evi daire daire kiraya vermek Verb
birşeyi birine anlatmak Verb
birşeyi biriyle paylaşmak Verb
bir sırrı birine açmak Verb
sırrı birine söylemek.
birşeyi birşeye sokmak Verb
birşeyin birşeye girmesini sağlamak Verb
birşeyi birşeye gömmek Verb
birşeyi birşeyin içine sokmak Verb