1. (a) -e ortak/sırdaş olmak, (b) (pencere vb.) aç(ıl)mak, (c) (birisini) ortak etme/karıştırmak/iştirak
    ettirmek, (d) (bir şeyi başka bir şeye) daldırmak/sokmak/batırmak.
bir evi daire daire kiraya vermek Fiil
birşeyi birine anlatmak Fiil
birşeyi biriyle paylaşmak Fiil
bir sırrı birine açmak Fiil
sırrı birine söylemek.
birşeyi birşeye sokmak Fiil
birşeyin birşeye girmesini sağlamak Fiil
birşeyi birşeye gömmek Fiil
birşeyi birşeyin içine sokmak Fiil