let something drop

  1. Verb birşeyin peşini bırakmak
  2. Verb birşeyi kendi haline bırakmak
  3. Verb birşeyle uğraşmayı kesmek
birşeyi bilerek ağzından kaçırmak Verb
birşeyi laf arasında söylemek Verb