let something drop

  1. Fiil birşeyin peşini bırakmak
  2. Fiil birşeyi kendi haline bırakmak
  3. Fiil birşeyle uğraşmayı kesmek
birşeyi bilerek ağzından kaçırmak Fiil
birşeyi laf arasında söylemek Fiil