let well enough alone

  1. halinden memnun olmak, mevcut durumu değiştirmekten kaçınmak.
  2. fazla üstelememek, fazla üzerine varmamak, fazla zorlamamak, olanla yetinmek.