levitate

  1. Verb havaya kalkmak/kaldırmak, (olağanüstü bir kuvvet etkisiyle) yükselip havada durmak, (spiritizma kuvveti
    ile veya rüyada) havaya yüksel(t)mek.