license a lawyer

  1. Verb avukata avukatlık yapması için ruhsat vermek