lie back

  1. sırtüstü yatmak.
sırtüstü yapmak Verb
kulağı kirişte beklemek.