lift a passage from an author

  1. Verb bir yazardan bir parçayı kopya etmek