light pencil

  1. Noun ışık kalemi, bilgisayarlarda özellikle destekli tasarım alanında ekrandaki çizim üzerinde vb. değişiklik
    yapmak üzere kullanılan yüksek duyarlıklı ışıklı elektrik kalemi.
ışın demeti