like a fish out of water

  1. karaya vurmuş balık gibi
sudan çıkmış balık gibi olmak Verb
sudan çıkmış balık (gibi). (Çevresine uyamayan, yerini yadırgayan kimse hakkında kullanılır).
He's
like a fish out of water: Sudan çıkmış balığa benziyor.