like anything

  1. şiddetle, olanca/var kuvvetiyle, bütün gücüyle.
    He works like anything: Bütün gücüyle çalışıyor.

    It rains like anything: Şiddetli yağmur yağıyor.
    We ran like anything to get away: Kurtulmak için var kuvvetimizle koştuk.
  2. aşırı, pek çok, ifrat derecede.
tabanları yağlamak Verb