limited jurisdiction

  1. sınırlı kaza yetkisi
yetkisi sınırlı mahkeme