limited liability companies

  1. Noun sınırlı sorumlu şirketler