limited life assets

  1. Noun kısa ömürlü varlıklar
sınırlı ömürlü aktifler Noun