limited partner

  1. sınırlı sorumlu ortak
  2. sınırlı sorumlu a b
sınırlı ortak payı