limited resources

  1. Noun kısıtlı kaynaklar
dar olanakları olmak Verb