liquid crystal

  1. Noun, Physics sıvı kristal
  2. Noun sıvı örüt, sıvı kristal: donma noktası üstündeki belli sıcaklık aralığında dış etkilere karşı yönseme
    gösteren, özellikle optik özellikleri doğrultu ile değişen sıvı.
sıvı kristal görüntü birimi Information Technology