liquid crystal

  1. İsim, Fizik sıvı kristal
  2. İsim sıvı örüt, sıvı kristal: donma noktası üstündeki belli sıcaklık aralığında dış etkilere karşı yönseme
    gösteren, özellikle optik özellikleri doğrultu ile değişen sıvı.
sıvı kristal görüntü birimi Bilgi Teknolojileri