live in a style beyond one's means

  1. Verb maddi olanakların elvermiyeceği şekilde yaşamak