living allowance

  1. nafaka
iaşe ve ibate masrafı
yiyecek ve yakacak ücreti