local assessment

  1. belediyenin tayin ettiği vergi matrahı