local authority bond

  1. yerel idareler tarafından ihraç edilen tahvil