local authority

  1. yerel yetki
  2. yerel yönetim
  3. mahalli idare
  4. (Br) seçimle görevlendirilen mahalli idare teşkilatı ve bu teşkilatta ücretle çalışanlar
  5. mahalli makam
yerel idareler tarafından ihraç edilen tahvil
yerel yönetim tahvilleri Noun
yerel idarenin borç alması
(Br) kamu hizmetlerine yapılan sermaye yatırımlarını finanse etmek için mahalli idareler tarafından alınan borçlar Noun
mahalli idari makam
mahalli mülki amir Noun, Public Administration
yerel eğitim müdürlüğü
il sağlık müdürlüğü
şehir planlama bürosu Noun
yerel imar ve iskân müdürlüğü