local banishment

  1. bir yerde kalma yasağı
  2. oturma yasağı