local planning authority

  1. Noun şehir planlama bürosu
  2. yerel imar ve iskân müdürlüğü