long odds

  1. büyük farklı, çok aleyhte olan ihtimal (örneğin 100'de 1).
her bakımdan, hiç şüphesiz/kuşkusuz, hiç şüphe yok ki, itiraz götürmez şekilde.
The film was by all
odds the best of the year.
kendi lehine olan bir bahse girişmek Verb