look forward to

  1. Verb beklemek
  2. Verb ummak
birşeyi yapmayı iple çekmek Verb
birşeyi yapmayı heyecanla beklemek Verb
birşeyi yapmayı dört gözle beklemek Verb
birinin cevabını beklemek Verb
birşeyi dört gözle beklemek Verb
birşeyi heyecanla beklemek Verb
birşeyi iple çekmek Verb
ilk siparişi beklemek Verb
(zevkle/heyecanla/dört gözle/sabırsızlıkla) beklemek, ummak.
We are looking forward to my uncle's
visit with great pleasure. I look forward to seeing you again. NOT :
look forward to'dan sonra ya bir isim, ya da
-ing şeklinde fiil gelir, mastar asla gelmez.

“I look forward to see you”
demek yanlıştır,

“ … seeing you”
demek gerekir.