look on as

  1. Verb birşey olarak görmek
  2. Verb birşey olarak değerlendirmek