look on with sb

  1. Verb başkası ile aynı kitaptan okumak
birine kötü gözle bakmak Verb