lose one's position as a great power

  1. Verb büyük bir kudret olmaktan çıkmak