loving cup

  1. Noun çok kulplu şarap tası (eskiden dostluk/veda toplantılarında elden ele dolaştırılırdı).
  2. Noun (ödül olarak verilen) kulplu kupa.