low a-

  1. düşük kalite
düşük bir fiyata
düşük bir fiyata
düşük fiyata
düşük fiyatla
düşük faizle
durumu kötü olmak Verb
düşük fiyata satın almak Verb
ucuza almak Verb
düşük faiz getirmek Verb
düşük faiz getirmek Verb
fiyatları düşürmek Verb
az bir ücretle geçinmek Verb
dar gelirli
kayıp bir vasiyetnameyi köşe bucak aramak Verb
sağlık durumu kötü
düşük primli sigorta yaptırmak Verb
(birisini) kemali hürmetle/derin saygı ile selamlamak.
ucuz satmak Verb
düşük bir fiyata satmak Verb
düşük değer biçmek Verb
düşük değer vermek Verb
(US) bir hisse senedine düşük fiyat vermek Verb
(US) bir hisse senedine düşük fiyat biçmek Verb
mallara değerinden düşük fiyat biçmek Verb
mallara çok düşük fiyat koymak Verb
alçak sesle konuşmak Verb
alçak sesle konuşmak Verb
zarar vermeden başlamak Verb
birisini hor/hakir görmek.
hisse senedine düşük fiyat vermek Verb
düşük değer biçmek Verb