low income

  1. düşük gelir
  2. dar gelir
dar gelirli
düşük gelir diliminde olmak Verb