low profile

  1. Noun dikkati çekmeyen, gözlerden uzak, göze/dikkate çarpmaz, göze batmaz, gözönünde/bâriz/âşikâr olmayan (tavır,
    tutum davranış).
    to keep a low profile: göze çarpmamaya çalışmak.