low speed

  1. ağır
  2. yavaş
  3. düşük sürat
yavaşlatmak Verb