low water

  1. Noun alçalmış su, en düşük düzeyinde bulunan su (nehir vb.).
  2. Noun (bkz: low tide )
içkisiz oturmak Verb
(su) alçak/düşük düzeyli, alçalmış. Adjective