luggage check

  1. (Br) valiz fişi
  2. bagaj bileti
  3. valiz fişi
bagajını teslim etmek Verb
bagajıni yollamak Verb
bagajını yollamak Verb