lump sum

  1. götürü, toptan
  2. sigortalı bir kimseye normal ödemeler dışında emekliliğinde yapılan defaten ödeme
  3. götürü ücret
  4. toptan verilen para
götürü Adjective, Law
taksitle ödenen bir meblağı toptan ödeme koşuluna çevirmek Verb
götürü navlun
götürü sözleşme
toptan ödenen taksitler
yekten ödenen tahsisat
yekten ödenen tahsisat
götürü vergi
götürü vergi
götürü anlaşma
götürü kiralama
götürü sözleşme
götürü indirim
toptan götürü indirim
götürü masraf
götürü ücret
götürü iş
götürü bedel
götürü olarak
anahtar teslimi götürü bedel
toptan, götürü.
lump-sum price. lump-sum settlement. Adjective