make common cause

  1. Verb ortak amaç edinmek
aynı gaye uğrunda birleşmek, (bir şeyi) müşterek dava/amaç edinmek, işbirliği yapmak, tarafını tutmak.
... ile işbirliği yapmak Verb
biriyle ortak gaye edinmek Verb