make like

  1. (a) taklit etmek, … rolü yapmak, (b) (bir kimsenin yaptığı işi) yapmak, (işi) üzerine almak.
    to make
    like a cook: aşçılık yapmak, aşçılık işini üzerine almak.
taklidini yapmak Verb
birşeyi yalandan yapmak Verb
birşey gibi yapmak Verb
birşey gibi davranmak Verb
birşeyi yapar gibi görünmek Verb
ahmaklaştırmak Verb
çok para kazanmak Verb