make oneself cheap

  1. (kendi) değerini/kıymetini/itibarını düşürmek, pespaye etmek.
    He's made himself cheap by his unpleasant behavior.