make someone cry small

  1. pes dedirtmek, gururunu kırmak, ağzının payını vermek.