make something into something

  1. Verb birşeyi birşey haline getirmek
  2. Verb birşeyi birşeye dönüştürmek
  3. Verb birşeyi birşeye çevirmek
tekelleştirmek Verb
vıcıklamak Verb
keçeleştirmek Verb