management control

  1. bir işletmenin yönetim planının uygulanmasını denetlemek için kullanılan sistem
  2. yönetim yetki alanı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Proper Name, Law
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Noun, Law
Yönetim ve Kontrol Şubesi Noun, Organizations