management control

  1. bir işletmenin yönetim planının uygulanmasını denetlemek için kullanılan sistem
  2. yönetim yetki alanı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Özel Isim, Hukuk
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İsim, Hukuk
Yönetim ve Kontrol Şubesi İsim, Kurum İsimleri